Ana sayfa / medyum / Büyü bozma büyünün etkileri

Büyü bozma büyünün etkileri

Büyü bozma büyünün etkileriBilindiği gibi büyülerin etkilerini ortadan kaldırmak her zaman için büyüleri yapmaktan çok daha zordur. Özellikle kısa zaman içinde büyülerin etkilerini ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapan insanlar bu konuda çok zorlanmaktadırlar. Son derece ciddi ve aynı zamanda önemli işlemler olmaları sebebi ile büyü bozma işlemleri herkes tarafından yapılamamaktadır. Doğal olarak insanlar bu tarz işlemler hakkında çok dikkatli olmalı ve kesinlikle bilinçsiz bir şekilde hareket etmemelidirler. Büyü bozma büyünün etkileri  gibi konular hakkında araştırma yapan kişiler genellikle bu işlemler hakkında istedikleri kadar bilgi bulamamaktadırlar. Özellikle papaz büyüsü veya benzeri güçlü büyülerin etkilerini yok etme konusunda yapılan işlemlerin genellikle istenen sonucu vermemesi sebebi ile insanlar bu işlemler hakkında kimlere güvenmeleri gerektiğini seçerken çok dikkatli olmalıdırlar. Yüzlerce yıldan bu yana var olan bu işlemler hakkında yapılacak olan en basit hatalar dahi insanların etkisi altında oldukları enerjilerin etkilerini çok daha ciddi boyutlara ulaştırabilmektedir. Günümüzde bu işlemleri yapılırken kimlerden yardım alacaklarını bilmeyen kişiler sahte medyumlar için en ideal seçimler olarak görülmektedirler. İnsanların bu işlemler hakkında tam olarak bilgi sahibi olmamalarını çok iyi kullanan bu kişiler özellikle alacakları risklerin ne kadar ciddi boyutlarda sonuçları olacağını bildikleri için kendilerini bu konular hakkında sürekli olarak geliştirmektedirler.

Bu alanda yapılan işlemler hakkında tam anlamı ile bir bilgi kirliliği vardır. Kimi zaman büyülerin etkilerini aynı işlemleri tersten yaparak yok edeceklerini düşünebilen insanlar kimi zaman ise hayvan kurban etmek, sadaka vermek veya buna benzer işlemler ile de büyü bozma işlemlerini yapabileceklerini düşünebilmektedirler. Bu son derece yanlış ve aynı zamanda çok riskli bir tekniktir. Bu sebeple insanlar kesinlikle büyü bozma işlemlerini bilinçsiz bir şekilde yapmamalıdırlar. Günümüzde bu işlemler hakkında herkese güvenilmemesi gerekmektedir. Özellikle insanlar etkisi altında oldukları güçlü ve kötü amaçlı büyülerin etkilerini çok kısa zaman içinde yok etmek istemektedirler. Ancak bunu sağlamak sanıldığı kadar kolay değildir. Özellikle deneyimli medyumların bu işlemleri doğru bir şekilde yapabilmek için kullandıkları tekniklere bakıldığı zaman aslında bu işlemler için çok ciddi bir deneyim ve aynı zamanda sabır gerektiği de net bir şekilde görülebilmektedir. Birçok kişi bu işlemleri yapan medyumları bulmakta zorlanabilmektedirler. Bu işlemler ancak çok güçlü duaların belli bir düzen ile okunması ile yapılabilmektedir. Okunan bu dualar kısa zaman içinde insanların üzerlerinde dolaşan manevi enerjilerin yok olmasını ve aynı zamanda tüm etkilerin tamamen sona ermesini sağlamaktadır. Günümüzde birçok kişinin bu işlemler hakkında yardım almak istediklerini bilen medyumlar da sahip oldukları deneyimler ile sürekli olarak gelen büyü bozma taleplerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Son derece önemli ve aynı zamanda ciddi işlemler olmaları sebebi ile çok dikkatli olunması gereken bu işlemler de yapılacak en ufak bir hata da büyülerin etkileri çok daha ciddi boyutlara ulaşabilmektedir.

Bu sebeple insanlar kesinlikle risk almamalı ve her zaman için kendilerini kanıtlamış olan güvenilir kişiler ile çalışmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Bu tarz işlemler hakkında kesinlikle risk alınmaması gerekmektedir. Özellikle okunacak olan duaların doğru bir şekilde seçilmesi ve aynı zamanda doğru zamanlarda okunmaları son derece önemlidir. Aynı zamanda bu duaların bir defa okunması ile büyülerin etkilerinin yok olmayacağını bilmek gerekmektedir. Bu sebeple medyumlar bu işlemleri büyük bir sabır ile yapmakta ve aynı zamanda insanlara da kimi zaman tahmin ettiklerinden daha fazla beklemelerinin gerekeceği hakkında bilgiler vermektedirler. İnsanların her zaman büyük beklentiler ile denedikleri bu işlemler de kullanılacak olan teknikler hakkında tam olarak bilgileri olmayan kişiler kesinlikle insanlara ümit vermemeli ve her zaman için çok özel duaların düzenli olarak okunduğu teknikler ile hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi manevi enerjilerin harekete geçirilmesi amacı ile yapılmakta olan bu işlemler de kesinlikle risk almamak gerekmektedir. Çünkü alınacak olan her türlü risk hem insanların daha önce yaşamadıkları çok ciddi sorunlar yaşamalarını hem de bu alana karşı olan güvenlerini tamamen kaybetmelerini sağlamaktadır. Yüzlerce yılık geçmişleri ile insanların ilgilerini çekmekte olan büyü işlemleri hangi amaçla ile yapılırsa yapılsın kimi zaman etkilerinin özel işlemler ile yok edilmesi gerekmektedir. Deneyimli medyumlar kendilerine güvenen kişilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için ellerinden geleni yapmakta ve en güçlü büyülerin etkilerini dahi çok kısa zaman içinde yok edebilmek için gerekli işlemleri en doğru şekilde yapmaktadırlar. Bu alanda okunmakta olan dualar genellikle insanların ezbere bildikleri ve aynı zamanda gün içinde sürekli olarak okudukları özel dualardır. Ancak bu tarz işlemler de okundukları zaman çok daha farklı bir hale gelen bu dualar ancak özel medyumların yapacakları işlemler ile istedikleri sonucu verebilmektedir. Bilindiği gibi büyü bozma işlemlerini ancak çok deneyimli medyumlar yapabilmektedir.

Bu sebeple insanlar kesinlikle herkese güvenmemeli ve mutlaka bu alan hakkında kendilerini kanıtlamış olan kişilerden başka hiç kimse ile çalışmamaya gayret etmelidirler. Yapılacak hatalar maalesef insanların bu alana karşı olan güvenlerini azalttığı gibi aynı zamanda insanların sürekli olarak çareyi farklı alanlar da aramalarına neden olmaktadır. Birçok kişi büyülerin etkilerini ne kadar süre içinde yok edeceklerini araştırmakta ve aynı zamanda deneyimli medyumların kapılarını çalarak sürekli olarak bu soruları sormaktadırlar. Bu işlemleri yapacak kadar deneyimli olan bir medyum bulmak çok zordur. Çünkü büyü bozma işlemleri her medyum tarafından yapılamamaktadır. En zor büyüleri dahi çok kısa zaman içinde yapan medyumlar bu işlemlerin etkilerini yok etme konusunda sanıldığı kadar başarılı olmayabilmektedirler. Okunacak olan duaların nasıl bir sistem ile okunması kadar aynı zamanda hangi zaman aralıklarında da okunmaları gerektiği çok önemlidir. Bazen birkaç gün içinde sonuç vermekte olan bu işlemler kimi zaman ise çok uzun zaman boyunca istenen sonucu vermeyebilmektedir. Dolayısı ile insanlar kimi zaman büyü bozma işlemlerinde tahmin ettiklerinden daha fazla beklemek zorunda kalabilmektedir. Büyü bozma büyünün etkileri  ve benzeri konular hakkında birçok farklı alanda doğru bilgiler bulunabilse bile konu hakkında tam olarak bilgileri olmayan kişiler genellikle bu bilgilerin doğruluğu hakkında şüphe duymaktadırlar. Zaten uzmanlar da sürekli olarak insanları uyarmakta ve bu işlemlerin ne kadar ciddi olduğunu bilip her zaman temkinli olunmasını önermektedirler.

Yüzlerce yıldan bu yana farklı amaçlar ile yapılmakta olan bu işlemler de özellikle duaların tersten okunması veya büyü işlemlerinde kullanılan teknikleri tersten yapılması gibi işlemlerden her zaman uzak durmak gerekmektedir. Kimi zaman kendilerine çok güvendikleri için kimi zaman ise acele ettikleri için kendilerine gelen büyü bozma taleplerinde çok ciddi hatalar yapan medyumlar sadece kendilerini değil aynı zamanda yardımcı olmak istedikleri kişileri de ciddi anlamda risk altına atabilmektedirler. Bu işlemlerin ne zaman kullanılması gerektiği hakkında bilgileri olmayan kişiler kesinlikle medyumların kapılarını çalmalı ve kendilerinden konu hakkında yardım almalıdırlar. Deneyimli bir medyum yaptığı riskli işlemler de insanların çok ciddi sorunlar yaşayabileceklerini bildikleri için kendilerinden bu işlemler hakkında talepler de bulunan kişilere gerek olduğu zaman mutlaka büyü bozma işlemlerini denemelerini önermektedirler. Özellikle papaz büyüsü, kaşık büyüsü veya benzeri işlemler de insanların ne kadar ciddi sorunlar yaşayacaklarını bilen medyumlar yaptıkları işlemlerin sonuçlarını da sürekli olarak takip etmekte ve en kısa zaman içinde büyü bozma işlemlerini kullanmaktadırlar. Bilindiği gibi bu işlemlerin etkilerine giren kişiler çok ciddi sorunlar yaşadıkları gibi çoğu zaman bu sorunlar normal yollardan çözülemeyecek kadar ciddi boyutlar da olabilmektedir. Özellikle tıpta dahi çaresi olmayan fiziki rahatsızlıklar, hayaller görmeler ve buna benzer sorunlar bu tarz büyülerin en önemli etkilerinden biridir. Bu konular hakkında bilgileri olan kişiler kurtulmak için mutlaka zaman kaybetmeden önce deneyimli bir medyum bulmakta ve kendilerinden büyü bozma işlemleri hakkında yardım istemektedirler. Yapılan işlemlerin ne kadar süre içinde sonuç vereceği tamamen büyüler yapılırken kullanılan tekniklere ve aynı zamanda medyumların sahip oldukları deneyimlere sahip oldukları ile ilgilidir.

Özellikle okunan dualar ne kadar doğru bir sistem ile okunursa okunsun insanların sabırlı bir şekilde beklemeleri ve istenen sonucu ortaya çıkması için kesinlikle bilinçsiz bir şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi birçok medyum büyü bozma işlemleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları için kendilerine gelen bu talepleri başka medyumlara yönlendirmektedirler. Dünyanın her yerinde yapılmakta olan bu işlemler hakkında kısa bir süre araştırma yapan kişiler insanların güvenlerini kazanabilmek için çok uzun zaman boyunca kendilerini geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Her medyumun yapamayacağı kadar zor ve emek isteyen bu işlemler de özellikle Kuran-ı Kerim’de olan bazı ayetlerin tersten okunması ile büyülerin etkilerinin yok olacağı düşünülebilmektedir. Ancak bu çok yanlış ve aynı zamanda çok riskli bir düşüncedir. Çünkü ayetlerin tersten okunması ortaya çok daha ciddi enerjilerin ortaya çıkmasına neden olacağını bilmek gerekmektedir. Bu konu hakkında her zaman insanları uyarmakta olan deneyimli medyumlar kendilerinden yardım almadan bu tarz işlemler yapılmamasını önermektedirler. Büyü bozma işlemlerinde okunana duaları bilen kişiler tek başlarına da bu işlemleri yapabileceklerine inanabilmektedirler. Bunu tek başlarına yapmayı deneyen kişiler çoğu zaman istedikleri sonucu alamadıkları gibi aynı zamanda işlemlerin etkilerinin çok daha ciddi boyutlara ulaşabilmesine neden olabilmektedir.

Bu sebeple insanlar kesinlikle büyü bozma gibi önemli işlemler yaptırmak istedikleri zaman çok titiz olmalı ve bu işlemler hakkında herkese güvenmemelidirler. Çok eski zamanlardan bu yana çok farklı amaçlar ile yapılmakta olan bu işlemlerin etkilerinin yok edilmesi istendiği zaman insanlar hangi işlemleri kullanmaları veya kimlere güvenmeleri gerektiği konusunda kesinlikle çok iyi bir araştırma yapmalıdırlar. Çünkü büyü bozma işlemleri ancak ve ancak çok güvenilir ve çok deneyimli medyumlar tarafından yapılabilmektedir. Özellikle insanlara sıkıntı vermek amacı ile yapılan işlemlerin etkilerinin en kısa zaman içinde yok edimesi gerektiğini bilen insanlar durumun daha kötü hale gelmemesi için sürekli olarak büyü bozma işlemleri hakkında deneyimleri olan kişiler ile iletişime geçmenin yollarını aramaktadırlar. Genellikle kısa zaman içinde sonuç vermesi ve insanları yaşadıkları sıkıntılardan kurtarması beklenen bu işlemler de kesinlikle aceleci olmamak gerekmektedir. Özellikle güvenilir bir medyum ile çalıştıklarından emin olan kişiler kendilerine verilen bilgilerin dışına çıkmadan asla bilinçsiz bir şekilde hareket etmemelidirler. Bu işlemler de okunan dualar hakkında araştırma yapan kişiler genellikle şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Çünkü bu dualar günlük hayatta insanların sürekli olarak okudukları ve her yaştan insanın ezbere bildikleri dualardır. Ancak nefesi güçlü olan ve manevi anlamda kendilerini geliştirmiş olan medyumlar bu duaları özel bir teknik ile okuyarak kısa zaman içinde hiç beklenmedik etkilerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedirler.

Bu sebeple insanlar her zaman için bu işlemler hakkında araştırma yaptıkları zaman şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Büyü bozma işlemlerinde doğru teknikleri kullanan medyumlar insanların güvenlerini kolay bir şekilde kazandıkları gibi aynı zamanda bu işlemler ile birçok kişinin içinde oldukları zor durumlardan kolay bir şekilde kurtulmalarını da sağlayabilmektedirler. Bu sebeple sürekli olarak bu işlemler hakkında araştırma yapılmakta ve aynı zamanda insanlar büyülerin etkilerini ancak büyü bozma işlemleri ile yok edebileceklerini görebilmektedirler. Hangi amaçla veya hangi teknik ile yapılırsa yapılsın bir büyünün etkisini tam olarak yok edebilmek için çok sabırlı bir şekilde hareket edip beklemek gerekmektedir. Özellikle doğru duaların doğru teknikler ile okunmasından başka bir tekniğin kesinlikle sonuç vermeyeceğini de bilmek gerekmektedir. Bundan yüzlerce yıl önce büyülerin etkilerini yok etmek isteyen insanların hayvan veya insan kanı akıttıklarını herkes bilmektedir. Bu teknik son derece itici ve aynı zamanda insanların dehşet içinde bırakan bir tekniktir. Günümüzde kulllanılmadığı için insanlar bu tekniğin istenen sonucu verip vermediğini bilmemektedirler. Bu işlemlerin kısa zaman içinde sonuç vermesi için yapılacak ekstra bir işlem yoktur. Yani en deneyimli medyumlar dahi yaptıkları büyü bozma işlemlerinin etki sürelerini erkene almanın bir yolu olmadığını ve beklemekten başka bir çarenin olmadığını sürekli olarak insanlara söylemektedirler. Bu tarz bir işlem yapacakları zaman sahip oldukları tüm deneyimleri sonuna kadar kullanmaları gereken medyumlar özellikle yardımcı olacakları kişilerin uymaları gereken tüm konular hakkında uyarmalı ve kesinlikle bilinçsiz bir şekilde hareket etmemelerini belirtmelidirler. İnsanlara çok ciddi ve çaresi olmayan farkı sıkıntılar yaşatabilen kara büyülerin etkileri en kısa zaman içinde sona erdirilmediği takdirde durumun çok daha ciddi boyutlara ulaşacağını bilen birçok kişi büyü bozma işlemlerinin kendileri için en doğru seçim olduğunu bilmektedirler.

Büyü bozma işlemi yapılacağı zaman öncelikle insanların bu işlemleri hangi amaçla yaptıklarını, yapılırken hangi teknikleri kullandıklarını ve aynı zamanda ortaya çıkan sonuçların hangi aşamada olduklarını kesin olarak bilmek gerekmektedir. Bu işlemler hakkında deneyimleri olan tüm medumlar tüm bu konular hakkında titiz bir şekilde araştırma yapmadan asla büyü bozma işlemlerine başlamamakta ve aynı zamanda yapacakları işlemleri de ortaya çıkacak olan sonuçlara bakarak belirlemektedirler. Özellikle hangi duaların hangi düzen ile okunması gerektiğini bilmek son derece önemlidir. Okunun duaların kısa zaman içinde istenen sonucu vermesi ve güçlerini ortaya çıkarması için ise mutlaka nefesi güçlü olan güvenilir bir medyum tarafından okunması gerekmektedir. Bilindiği gibi bu tarz işlemler her zaman bilinçli bir şekilde yapılmalı ve kesinlikle hafife alınmamalıdırlar. Bu tarz işlemler asla kulaktan dolma bilgiler ile veya bir kitaptan okunan bilgiler ile yapılmamalıdır. Kimi zaman insanlar çok zamanları olmaması veya kendilerine olan güvenlerinin çok yüksek olması sebebi ile bu tarz işlemleri tek başlarına yapmaya çalışmakta ve ortaya çok daha ciddi sorunların çıkmasına neden olabilmektedirler. Uzmanlar da büyü bozma büyünün etkileri  ve benzeri konular hakkında araştırma yapan kişilere her zaman için gerekli bilgileri vermektedirler. Bu bilgilere kulak asmadan hareket etmek büyülerin etkilerini ortadan kaldırmadıkları gibi çok daha şiddetli bir hale gelmelerine neden olabilmektedir. Özellikle geçmiş zamanlarda yaşanmış olan sorunlara bakıldığı zaman bu durumun ne kadar önemli olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilmektedir.

3 Yorumlar

 1. Zeliha büyü bozan medyum hoca

  2 çocuk annesiyim ve eşimin ailesi ile birlikte yaşıyorum. Eşim ev için para biriktiriyordu ve ailesi ile bu yüzden yaşamaya başladık. 2 3 seneye kalkmaz ev alacağını söylüyordu. Eşim bir ay sonrasında çok değişmeye başladı. Ben tanıyamaz oldum ve o bu durumda olunca ailesi de tanıyamaz oldu onu. Ben anlam veremiyordum bir ay sonrasında ne oldu da değişmeye başladı. Ev için biriktirdiği parayı arabaya yatırınca ailesi de bende bu duruma çok karşı çıktık ve neden böyle bir şey yaptığını sorduğum zamanda ise bir şeyler söylemiyordu ve evden sürekli uzaklaşmaya çalışıyordu. Belki bir kadın ile tanıştı belki de bizi kandırıyordu. Bilemiyordum bunu bende bir medyuma bakım çalışması yaptırdım ve detaylı bir bakım sonucunda eşimin beni aldattığını öğrendim. daha sonrasında ise bu kadın için araba aldığını ve bütün birikimlerimizi bu kadınla yediğini öğrenince ailesine de söyledim ve onlarda bana destek vermeye çalıştılar birlikte bu yolda adım atmaya başladık. ailesi beni çok seviyordu ve kocamı bana karşı savunmuyorlardı çünkü yüzleri yoktu. Bunun üzerine ben ayrılmak istediğini söylediğimde ise ailesi pek fazla tepki göstermedi ve bana bu fırsatı tanıdıklarını söylediler. Daha sonrasında ise kocamı kendimden soğutmak için bakım yaptırdığım medyum edis hoca ile tekrar görüştüm ve kocamı benden soğutmasını bizden uzak durmasını ve bir daha bizimle bir araya gelmemesini söyledim. Bunun üzerine edis hocanın çalışmaları yaklaşık 14 gün sürecekti ve 14 günün sonunda ben da bu konuda gerçekten mutlaka bir sonuç alacağıma inanıyordum. Daha sonrasında ne olduysa çalışmalar bitti ve kocam benden soğudu bir daha bizi aramadı ve bir daha bizimle konuşmadı bende kendisinden ayrılmak için mahkemeye başvurdum. Daha sonrasında ise oturarak anlaşmalı boşanmaya karar verdik. medyumedis@hotmail.com 0535 891 8597

  • mevlide

   bacım benimde çocuklarım var ama nafile eşim onların rızkını dışarda pavyonlarda yiyor ne yapacağımı bilmiyorum. Ya boşanmak istiyorum maddi durumum iyi değil böyle çaresiz kaldım. Bana bir akıl ver ne olur edis hocadan hangi çalışmayı istesem durumum düzelir.

   • Zeliha

    düzelir mevlide her şey çok daha iyi olur allahın izniyle en önce edis hoca ile konuş bu konuyu o yardımcı olacaktır mutlaka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir