Ana sayfa / medyum / Geri getirme büyüsü

Geri getirme büyüsü

Geri getirme büyüsüBilindiği gibi insanlar her zaman için sevdikleri kişiler ile mutlu olmak ve kendilerinden bir ömür boyunca ayrılmamak isterler. Özellikle çok sevdikleri ve aşık oldukları kişilerin kendilerinden bir an bile olsa ayrılmalarını istemeyen insanlar bu durumu sağlamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kimi zaman istenmeyen durumlar gelişmekte ve insanlar ellerinde olmayan nedenlerden dolayı sevdikleri kişilerden ayrı kalmak zorunda kalabilmektedirler. Bu durum insanları hem çok üzen hem de bir an önce düzelmesini istedikleri bir durumdur. Yapılan girişimler sonuç vermediği sürece yaşanan acılar daha da artmakta ve insanlar gün geçtikçe karamsarlığa kapılabilmektedirler. Bu durum sadece o kişileri değil aynı zamanda çevrelerinde ki insanları da çok ciddi bir şekilde üzebilmektedir. Ellerinden gelen herşeyi yapmalarına rağmen bir türlü istedikleri sonucu alamayan insanlar genellikle medyumların kapılarını çalmakta ve kendilerinden geri getirme büyüsü işlemleri hakkında yardım istemektedirler. Bu işlemler çok eski zamanlardan bu yana var olan ve birçok kişinin eski mutlu günlerine dönmelerini sağlamış olan çok önemli işlemlerdir.

Genellikle kısa zaman içinde gösterdikleri etkiler ile bilinmekte olan bu işlemler doğru teknikler ile yapıldığı zaman mutlaka istenen sonucu vermekte ve insanlara eski partnerleri ile yeniden bir arada olma şansı tanımaktadır. Çok uzak yerlerde olan kişilerin dahi kısa zaman içinde düşüncelerinin kontrol altına alınmasını sağlamakta olan bu işlemler de çok deneyimli ve resmi medyumların tercih edilmesi gerekmektedir. İstenen sonucun ne kadar süre içinde ortaya çıkacağını bilmek kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple insanlar kimi zaman tahmin ettiklerinden daha fazla beklemek zorunda kalabilmektedirler. En eski toplumlardan bu yana manevi enerjilerin ne kadar önemli olduğunu bilen ve bu sebeple sürekli olarak bu alanda işlemler yapmış olan insanlar özellikle büyü işlemlerine karşı her zaman çok ayrı bir ilgi göstermişlerdir. Deneyimli medyumların çok kolay bir şekilde yapabildikleri bu işlemler de amaç insanlara fiziki bir etki de bulunmadan sadece düşüncelerini değiştirmek ve bilinçaltlarını kontrol altına alabilmektir. Yüzlerce yıldan bu yana sürekli olarak yapılmakta olan bu işlemler özellikle insanların etkilerini kesinlikle hissetmedikleri ve aynı zamanda kısa zaman içinde istenen şekilde hareket etmelerini sağlamış olan önemli işlemlerdir. Deneyimli bir medyum kendisine gelen geri getirme büyüsü işlemleri hakkında insanlara kolay bir şekilde yardımcı olabilmektedirler.

Bugüne kadar en çok yapılan işlemlerden biri olan ve aynı zamanda etkileri ile de insanların her zaman kullanmak istedikleri bu işlemler hakkında kısa bir araştırma yaparak kimlerden yardım almak gerektiği çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. İnsanların her zaman çok güvenerek ve büyük beklentiler ile yaptıkları bu işlemler de harekete geçen enerjiler o kadar güçlüdür ki hem insanların düşünceleri kalıcı olarak değişmekte hem de bu durum insanlar tarafından kesinlikle fark edilememektedir. Bu sebeple medyumlar geri getirme büyüsü işlemleri hakkında çok sık talep almaktadırlar. Terk edilme acısı yaşayan insanların akıllarına gelen ilk seçeneklerden biri olması ve aynı zamanda medyumların da risk içermeyen teknikler ile bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilmeleri de bu ilginin ana sebeplerinden biridir. Sevdikleri kişilerin en kısa zaman içinde kendilerine geri dönmelerinden başka bir beklentileri olmayan insanlar bu işlemleri yapan medyumların kapılarını çalarken genellikle çok kısa zaman içinde sonuç almak istemektedirler. Medyumlar bu işlemleri yaparken genellikle insanların zarar görmedikleri ve aynı zamanda herhangi bir şey hissetmedikleri teknikleri kullanmaya özen göstermektedirler. Bu alanda en çok kullanılan tekniklerin başında genellikle muskalar gelmektedir. Özel olarak hazırlanan bir muskanın içinde çok özel dualar ile birlikte etki altına alınması gereken kişilerin isimleri ve aynı zamanda bazı özel Esma-ül Hüsna’lar da eklenebilmektedir.

Hazırlanan bu muskalar kimi zaman insanların üzerlerinde taşındığı gibi kimi zaman ise çok gizli yerler de saklanmaktardır. Kısa zaman içinde ortaya çıkan sonuçlar sayesinde terk edilme acısı yaşayan kişilerin düşünceleri kolay bir şekilde değiştirilmekte ve insanlar bu sayede eski mutlu günlerine dönebilmektedirler. Birçok kişi bu işlemler sayesinde istedikleri sonucu almış ve aynı zamanda bunu yaparken kesinlikle fiziki emek vermek zorunda kalmamışlardır. Bu sebeple birçok medyum bu işlemlere olan ilgi sebebi ile kendilerini geliştirmekte ve birçok farklı teknik ile geri getirme büyüsü işlemlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bilindiği gibi birçok büyü işlemi insanların hem haklarında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları hem de her zaman yoğun bir şekilde ilgi gösterdikleri işlemlerdir. Bu işlemler son derece özel teknikler ile yapılmakta ve sıradan insanlar kesinlikle bu işlemleri yapamamaktadırlar. Bu sebeple medyumlar her zaman için toplum içinde çok özel yerleri olan çok özel insanlar olmuşlardır. Dünyanın en eski toplumlarından bu yana yapılmakta olan bu işlemler insanların hayatlarına çok farklı şekillerde etki edebilmektedir.

Ancak herkes bu işlemleri yapmaya çalışmamalı ve aynı zamanda bu işlemleri tam olarak yapan kişilerden başka hiç kimseye güvenmemelidirler. Günümüzde de birçok kişi sürekli olarak bu işlemler hakkında araştırma yapmakta ve aynı zamanda kimlere güvenecekleri konusunda kesinlikle hata yapmamak istemektedirler. Doğal olarak medyum seçimleri her zaman önemli olan çok ciddi konular olmuşlardır. Medyumlar bu işlemleri yaparken sadece muska teknikleri değil aynı zamanda insanların kişisel eşyalarına okunan özel dualardan veya nurani varlıkların insanların üzerine musallat edildikleri özel tekniklerden de yardım alabilmektedirler. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın genellikle kısa zaman içinde sonuç vermekte olan bu işlemler hakkında kesinlikle kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmemek gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya çok ciddi ve çok riskli sonuçlar çıkabilmektedir. Yüzlerce yıldan bu yana insanların hayatlarında var olan bu teknikler hakkında kendilerini geliştirmiş olan birçok medyum olduğu için insanlar yapacakları kısa bir araştırma ile kendilerini terk eden sevdikleri kişileri kısa zaman içinde geri kazanmanın keyfini yaşayabilmektedirler.

Birbirlerini çok seven ve ayrılmalarına kesinlikle ihtimal dahi verilmeyen kişilerin ani ayrılıkları kendilerini olduğu kadar aynı zamanda çevrelerinde ki kişileri de ciddi bir şekilde üzebilmektedir. Bu gibi durumlar da birçok kişi fizik olarak verdikleri emeklerden sonuç alamadıkları zaman genellikle manevi enerjilerden yardım almak istemektedirler. Bu durumda akıllara gelen ilk seçeneklerden biri olan geri getirme büyüsü işlemleri hem insanlara zarar vermeyen hem de kısa zaman içinde kalıcı etkiler göstermekte olan özel işlemlerdir. Doğru bir şekilde yapılan tüm büyü işlemlerinde olduğu gibi bu işlemlerde de insanların sonuç almak için sabırlı bir şekilde beklemeleri gerekmektedir. Kimi zaman farklı sebeplerden dolayı yapılan büyü işlemleri istenen sonucu vermeyebilmektedir. Özellikle sahip oldukları kişisel enerjiler yüksek olan kişilerin veya farklı bir büyü işleminin etkisinde olan kişilerin bu işlemler ile etki altına alınmaları çok zor olabilmektedir. Bu sebeple deneyimli olan medyumlar genellikle bu tarz işlemlere başlamadan önce mutlaka ilgili kişiler hakkında bakım çalışması da yapmaktadırlar. Bu işlemlerden sonra herhangi bir sakınca ile karşılaşılmadığı takdirde hemen geri getirme büyüsü işlemlerine başlayan medyumlar kısa zaman içinde insanların düşüncelerini değiştirip istenen sonucun alınmasını sağlayabilmektedirler.

Çok eski zamanlarda olduğu gibi aynı zamanda günümüzde de sık sık yapılmakta olan bu işlemler hakkında gerekli bilgilere sahip olmadan kesinlikle medyum seçimi yapılmamalıdır. Bilindiği gibi günümüzde sahte medyumların sayıları çok fazla olduğu gibi aynı zamanda insanlar bu kişiler çok kolay bir şekilde kanabilmektedirler. Özellikle istedikleri sonucu alabilmek için acele eden ve aynı zamanda medyumların sahip olmaları gereken özellikler hakkında tam olarak bilgi sahibi olmayan kişiler her zaman için sahte medyumları aradıkları tiplerdir. Bu kişileri kandırmak ve maddi veya manevi anlamda çıkar sağlamak bu kişiler için her zaman çok kolay olmuştur. Kendilerini çok kolay bir şekilde kamufle eden bu kişiler insanların içinde oldukları zor durumları kendileri için kullanarak kendilerine çok ciddi zararlar verebilmektedirler. Manevi enerjilerin etkilerine giren ve aynı zamanda kısa zaman içinde çok ciddi duygu veya davranış değişimleri yaşayan insanlar kesinlikle bu duruma neden olan şeyin bir büyü olduğunu anlayamamaktadırlar. Bu da insanların bu işlemlere olan ilgilerinin her zaman çok yüksek olmasına neden olmaktadır. Bilindiği gibi manevi enerjileri harekete geçirmek kadar aynı zamanda doğru bir şekilde yönetmekte çok önemlidir. Bu konu hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olan kişiler her zaman için insanların kendilerine karşı olan güvenlerini arttırmak için gerekli araştırmaları yapmaktadırlar. Geri getirme büyüsü işlemlerin de eski zamalarda yaşamış olan ermeni veya suryani medyumlarının kullandıkları teknikler insanların bu işlemlere karşı olan ilgilerini azalttığı gibi aynı zamanda kendilerini çok ciddi risklerin altına da atabilmektedir. Çünkü bu kişiler yaptıkları tüm işlemler de şeytan ile işbirliğine gitmiş ve aynı zamanda bu teknik hakkında kendilerini çok ciddi bir şekilde geliştirmişlerdir.

Ancak bu tehlikeli teknikler günümüzde asla kullanılmadığı gibi aynı zamanda birçok medyum kendilerine gelen talepleri çok daha kolay teknikler ile karşılamaktadırlar. Kısa zaman içinde ortaya çıkan etkiler ile sevdikleri insanların yeniden kendilerine dönmelerini sağlayan insanlar bunu yaparken yorulmamakta ve aynı zamanda çok ciddi fiziki emekler vermekten de kolay bir şekilde kurtulabilmektedirler. Bilindiği gibi birçok medyum büyüler konusunda kendilerini geliştirmekte ancak her büyü işlemi hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıkları için insanların tüm taleplerini tam olarak karşılamayabilmektedirler. Bu sebeple geri getirme büyüsü yaptırmak isteyen kişiler mutlaka kendilerini bu alanda kanıtlamış olan kişilerin kapılarını çalarak işlemlere başlamalıdırlar. Bu tarz işlemler de çok dikkatli olmak ve kesinlikle bilinçsiz işlemler yapmaktan uzak durmak gerekmektedir. Kimi zaman medyumlar daha etkili sonuçlar alabilmek için seçimlerini papaz büyüsü gibi riskli işlemlerden yana kullanabilmektedirler. Ancak bu durum hem kendilerini hem etki altına alacakları kişileri hem de kendilerinden talepte bulunan kişileri çok ciddi risklerin altına atabilmektedir. Bu sebeple yapılacak olan işlemler hakkında kesinlikle risk almadan hem basit hem de etkili teknikleri seçmek gerekmektedir.

Büyü dünyasında her zaman özel bir yeri olan ve aynı zamanda birçok medyumun da büyük bir başarı ile yapabildikleri geri getirme büyüsü işlemlerin de genellikle sonuç alma süreleri 1 veya 2 hafta gibi süreler olarak ön plana çıkmaktadır. Eğer işlemler doğru yapılır ve işlemlere başlamadan önce bakım çalışması da yapılırsa sonuçların garanti altına alınması sağlanabilmektedir. Her zaman için kendilerini kanıtlamış olan güvenilir ve aynı zamanda bu işi resmi olarak yapan medyumların seçilmesini önermekte olan uzmanlar yapacakları işlemlerin etkileri hakkında insanlara gerekli bilgileri vermektedirler. Kısa zaman içinde sevdikleri insanların kendilerine geri dönmelerini bekleyen ancak sonuç almak için tahmin ettiklerinden daha fazla beklemek zorunda kalan insanlar karamsarlığa kapılmak yerine mutlaka işlemleri yapan medyumların kapılarını yeniden çalmalıdırlar. Bu sayede sorunun neden kaynaklandığını bulmak çok daha kolay olacaktır. Bilindiği gibi birçok kişi terk edilmenin acısını sonuna kadar yaşamakta ve aynı zamanda bu durum insanlara çok ciddi acılar yaşatabilmektedir. Hiç kimsenin yaşamak istemediği bu acıları yaşayan birçok kişi vardır ancak uzman medyumlar bu duruma çare olabilmek için geri getirme büyüsü işlemlerinin en doğru seçim olduğu düşünebilmektedirler.

Kimi zaman büyü denince sadece insanlara zarar vermek amacı ile yapılan riskli teknikler akıllara gelebilmektedir. Ancak bu her zaman bu şekilde değildir. Bazen de çok basit ve aynı zamanda risk içermeyen teknikler ile de istenen sonuçları almak mümkündür. Bu sebeple insanlar kesinlikle ne yaptıklarını bilen ve aynı zamanda kendilerini kanıtlamış olan medyumlar ile çalışarak sonuç almaya çalışmalıdırlar. Her ne kadar terk edilmenin acısı çok büyük olsa bile yine de insanlar bu işlemleri denedikleri zaman çok kısa zaman içinde sonuç almalarının garanti olmadığını bilmeli ve sabırlı bir şekilde beklemeleri gerekebileceğini unutmamalıdırlar. Bugüne kadar yapılan işlemlere bakıldığı zaman genellikle geri getirme büyüsü işlemlerin de başarı ortalamasının çok büyük olduğu görülmektedir. Ancak birçok kişi bu işlemleri yapmak için acele ettiklerinden dolayı sahte medyumların tuzaklarına düşmekte veya acemi medyumların yaptıkları bilinçsiz işlemler sebebi ile amaçlarına ulaşamamaktadırlar. Bu tarz sorunlar yaşamak istemeyen kişiler daha önce bu işlemleri denemiş ve sonuç almış olan kişilerin kapılarını çalarak kendilerinden öneriler almalıdırlar. Etkileri ortaya çıkmaya başladığı zaman etki altına alınan kişilerin kısa zaman içinde eski partnerlerine yeniden geri dönme isteği duymalarına neden olan bu işlemler de ortaya çıkan sonuçlar her zaman takip edilmelidir.

Çünkü kimi zaman yapılan işlemlerin sonuçları istenenden daha farklı olabilmekte ve insanlar beklenmedik şekilde zarar görebilmektedirler. Birçok kişi kısa zaman içinde sonuç almak istedikler için medyumların kapılarını çalmakta ve neden bu kadar uzun sürdüğü hakkında sorular sormaktadırlar. Çok sık yaşanan bu durum özellikle sevdiklerine yeniden kavuşabilmek için acele eden kişilerin sürekli olarak medyumların kapılarını çalmalarına neden olmaktadır. Doğru teknikler ve nesneler ile yapılması gereken bu işlemler kesinlikle işinin ehli olan ve meslekleri hakkında yeteri kadar deneyime sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sevdikleri insanlara kavuşma hayali kuran kişiler beklemedikleri sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Yüzlerce yıldan bu yana yapılmakta olan bu işlemler hakkında birçok farklı alanda doğru bilgiler bulunabildiği gibi aynı zamanda kimi zaman bu bilgiler insanları yanlış yönlendirebilmektedir. Bu sebeple gereksiz riskler almak yerine öncelikle geri getirme büyüsü işlemleri hakkında kendilerini geliştirip insanların güvenlerini kazanmış olan kişilerin kapılarını çalmaya özen göstermek gerekmektedir. Her zaman için insanların mutlu olmalarını ve yaşadıkları acıları kısa zaman içinde yenmelerini hedefleyen bu işlemler de yapılacak olan doğru işlemler insanların aradıkları mutluluğu yakalamaları için çok önemlidir. Ayrılık nedeni ne olursa olsun veya insanlar nerede olurlarsa olsunlar kısa zaman içinde sonuç vermekte olan bu işlemler de ortaya çıkacak olan enerjilerin mutlaka doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde istenen sonucu verecek olan geri getirme büyüsü işlemleri aynı zamanda insanlar için riskli bir işlem olmaktan çıkarak kendilerini eski mutlu günlerine kavuşturacak olan bir güce dönüşebilmektedir.

3 Yorumlar

 1. tuba geri getirme büyüsü yapan medyum hoca

  Merhaba arkadaşlar ben tuba Almanya’dan . benim erkek arkadaşım benden ayrıldı ve sebep bile söylemeden bırakıp gitti. 5 yıllık ilişkimizi bir anda bitirdi ve beni yok saydı. ben daha ne olduğunu bile anlamadan bir anda benden soğuduğunu ve artık beni sevmediğini söyleyip terk etti. Oysa ne sözler vermiştik birbirimize asla birbirimizi üzmeyeceğiz yarı yolda bırakmayacağız gibisinden bir çok şeyler söylemişti ama nedense benden koptu gitti. Ben de bu acıya dayanamadım 2 3 ay kadar psikolojik destek almaya başladım fakat onu bir türlü unutamıyordum. Ne hayallerim vardı evlenmek üzere kurulan koskoca 5 yıl ya dile kolay akla gelince insan bir çok anısını yaşamış ve paylaşmış oluyordu. Bende bunun bitmesine daha fazla kopmasına izin veremedim ve bir medyum araştırmaya başladım. İnternet üzerinde bir medyumun yorumlarını okudum ve kendisiyle çalışmaya karar verdim. Medyum edis hoca ile konuşmaya başladım. Edis hocama durumu anlattım hocam 5 yılımı geri istiyorum bu adam beni bir anda bırakıp gitti ne yapacağımı bile bilmiyorum allah aşkına bana bir akıl verin bir yol gösterin bunu bana geri getirin. Edis hocamda bekle önce bakalım bakımda neler çıkacak sonrasında gerisini hallederiz dedi. Edis hocam bakımda birileri tarafından erkek arkadaşıma soğutma çalışması yapıldığını ve bundan ötürü benden uzaklaştığın söyledi. Bende bu yapılan çalışmaların bozulması ve bana geri dönmesini istemiştim. Edis hocamda 14 günlük bir çalışmadan sonra yapılan işlemler bozulacak ve her şey yoluna girecek dedi. bende bunun üzerine 14 gün sabretmeye başladım ve yapılan işlemler gerçekten bozulmuştu ve erkek arkadaşım bana geri döndü ve benden özür dilemeye başladı. Ne yaptığının farkında olmadığını beni gerçekten çok sevdiğini söyledi bir daha asla terk etmeyeceğini söyledi. Bende bunun üzerine onunla ilişkime devam ettim. çünkü bende onu çok seviyordum hala. medyumedis@hotmail.com 0535 891 8597

  • Gülcan tosun

   tuba hanım ben edis hoca ile çalışmak istiyorum ama bazı sorularım var. Daha önce rahmani çalıştım kandırıldım sizden edis hoca hakkında bilgi almak istiyorum.

   • tuba

    gülcan hanım edis hoca çok iyi biri rahmani çalışmıyor ve şeytani çalışıyor mutlaka sonuç alırsın ondan ben sonuç aldım sende al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.